Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy rửa - sấy bát

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
26%
Máy rửa bát Faster ECO 6314S

Máy rửa bát Faster ECO 6314S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 596x820mm
 • Công suất: 1850 - 2000W
OFF
37%
Máy rửa bát Faster FS-402F

Máy rửa bát Faster FS-402F

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 600 x 600 x 850 mm
 • Công suất: 1850 - 2000W
OFF
37%
Máy Rửa Bát FSBW – 6441S

Máy Rửa Bát FSBW – 6441S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 596 x 580 x 820
 • Công suất: 1850 - 2000W
OFF
22%
Máy sấy bát Faster FS A22

Máy sấy bát Faster FS A22

Đặc điểm
 • Xuất xứ: --
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 600 x 450 x 635mm
 • Công suất: 5000h
OFF
27%
Máy Sấy Bát Faster FS A21

Máy Sấy Bát Faster FS A21

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 595 x 430 x 630 mm
 • Phân loại: Máy sấy bát âm tủ
OFF
26%
Máy Sấy Bát Faster FS-A20

Máy Sấy Bát Faster FS-A20

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 595 x 630 x 430 mm
 • Phân loại: Máy sấy bát âm tủ
OFF
23%
Máy Sấy Bát Faster FS - A19

Máy Sấy Bát Faster FS - A19

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 595 x 630 x 430 mm
 • Phân loại: Máy sấy bát âm tường
OFF
32%
Máy rửa bát âm tủ Faster FSBW-6441S

Máy rửa bát âm tủ Faster FSBW-6441S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 596 x 580 x 820 mm
 • Công suất: 1850 - 2000W