Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy hút mùi

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
19%
Máy hút mùi Fandi FD-TH 70

Máy hút mùi Fandi FD-TH 70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700/900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
9%
Máy hút mùi Fandi FD-5570

Máy hút mùi Fandi FD-5570

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700/900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
20%
Máy hút mùi Fandi FD-708P

Máy hút mùi Fandi FD-708P

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
20%
Máy hút mùi Fandi FD-708S

Máy hút mùi Fandi FD-708S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
15%
Máy hút mùi Fandi FD-705S

Máy hút mùi Fandi FD-705S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
12%
Máy hút mùi Fandi FD-705P

Máy hút mùi Fandi FD-705P

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
14%
Máy hút mùi Fandi FD-7028

Máy hút mùi Fandi FD-7028

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
20%
Máy hút mùi Fandi FD - 218SR

Máy hút mùi Fandi FD - 218SR

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700mm
 • Công suất: 1200 m3/h
OFF
19%
Máy hút mùi Fandi FD-TH 90

Máy hút mùi Fandi FD-TH 90

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700/900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
20%
Máy hút mùi Fandi FD-Shophi 90A

Máy hút mùi Fandi FD-Shophi 90A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
19%
Máy hút mùi Fandi FD - FL90A

Máy hút mùi Fandi FD - FL90A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700/900mm
 • Công suất: 1200 m3/h
OFF
19%
Máy hút mùi Fandi FD-70/90HS

Máy hút mùi Fandi FD-70/90HS

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700/900mm
 • Công suất: 1000 m3/h