Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy hút mùi

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
37%
Máy hút mùi Canzy CZ 700TC

Máy hút mùi Canzy CZ 700TC

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
46%
Máy Hút Mùi Bàn Đảo Canzy CZ-350C

Máy Hút Mùi Bàn Đảo Canzy CZ-350C

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 680mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
40%
Máy Hút Mùi Bàn Đảo Canzy CZ 32IG

Máy Hút Mùi Bàn Đảo Canzy CZ 32IG

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 680mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
41%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-90EA

Máy Hút Mùi Canzy CZ-90EA

Đặc điểm
 • Xuất xứ: --
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700mm - 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
31%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-70FB Luxury

Máy Hút Mùi Canzy CZ-70FB Luxury

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700mm - 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
31%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-0390

Máy Hút Mùi Canzy CZ-0390

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
35%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-DELUXE 70/90A

Máy Hút Mùi Canzy CZ-DELUXE 70/90A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700mm - 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
50%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-3388

Máy Hút Mùi Canzy CZ-3388

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700mm - 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
49%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-70D1

Máy Hút Mùi Canzy CZ-70D1

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm - 900 mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
43%
Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm - 900 mm
 • Công suất: 40W
OFF
28%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002G

Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002G

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Phân loại: Máy hút mùi cổ điển
OFF
28%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002 SYP

Máy Hút Mùi Canzy CZ-7002 SYP

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h