Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy hút mùi

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
40%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
39%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
35%
MÁY HÚT MÙI TAKA H70A

MÁY HÚT MÙI TAKA H70A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 (404 + 404) (mm)
 • Công suất: 760m3/h
OFF
16%
MÁY HÚT MÙI TAKA HC270B

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270B

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 135 x 495 (mm)
 • Công suất: 500m3/ h
OFF
17%
MÁY HÚT MÙI TAKA HC270S

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 135 x 495 (mm)
 • Công suất: 500m3/ h
OFF
25%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 695x500x1000 (mm)
 • Công suất: 750m3/h
OFF
26%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT90E

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT90E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 895x500x1000 (mm)
 • Công suất: 750m3/h
OFF
22%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270D

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270D

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 x 150 (cm)
 • Công suất: 500m3/h
OFF
15%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 x 150 (cm)
 • Công suất: 500m3/h
OFF
20%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70B

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70B

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 679 x 470 x 95 (mm)
 • Công suất: 420m3/h
OFF
16%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70S

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 679 x 470 x 95 (mm)
 • Công suất: 420m3/h
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 480 x 1000 (mm)
 • Công suất: 750m3/h