Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

TAKA

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
25%
MÁY SẤY BÁT TAKA MS100A

MÁY SẤY BÁT TAKA MS100A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 560 x 615 x 470 (mm)
 • Công suất: 500W
OFF
25%
MÁY SẤY BÁT TAKA MS60A

MÁY SẤY BÁT TAKA MS60A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 795 x 367 x 405 (mm)
 • Công suất: 500W
OFF
24%
MÁY SẤY BÁT TAKA MS60B

MÁY SẤY BÁT TAKA MS60B

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 1 Tháng
 • Kích thước: 795 * 373 * 395
 • Công suất: 500W
OFF
40%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
39%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-190I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
35%
MÁY HÚT MÙI TAKA H70A

MÁY HÚT MÙI TAKA H70A

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 (404 + 404) (mm)
 • Công suất: 760m3/h
OFF
16%
MÁY HÚT MÙI TAKA HC270B

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270B

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 135 x 495 (mm)
 • Công suất: 500m3/ h
OFF
17%
MÁY HÚT MÙI TAKA HC270S

MÁY HÚT MÙI TAKA HC270S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 135 x 495 (mm)
 • Công suất: 500m3/ h
OFF
25%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 695x500x1000 (mm)
 • Công suất: 750m3/h
OFF
26%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT90E

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT90E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 895x500x1000 (mm)
 • Công suất: 750m3/h
OFF
22%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270D

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270D

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 x 150 (cm)
 • Công suất: 500m3/h
OFF
15%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270I

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 700 x 500 x 150 (cm)
 • Công suất: 500m3/h