Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy hút mùi

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
38%
MÁY HÚT MÙI LATINO LT-8870

MÁY HÚT MÙI LATINO LT-8870

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
56%
 Máy hút mùi Latino C03-70

Máy hút mùi Latino C03-70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
28%
Máy hút mùi Latino LT-C05/70/90

Máy hút mùi Latino LT-C05/70/90

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
33%
Máy hút mùi Latino LT-D05B/70

Máy hút mùi Latino LT-D05B/70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
33%
Máy hút mùi Latino LT-D06B/70

Máy hút mùi Latino LT-D06B/70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
33%
Máy hút mùi Latino LT-D05I/70

Máy hút mùi Latino LT-D05I/70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
33%
Máy hút mùi Latino LT-D06I/70

Máy hút mùi Latino LT-D06I/70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
31%
Máy hút mùi Latino LT-A05

Máy hút mùi Latino LT-A05

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
35%
Máy hút mùi Latino LT-A05G

Máy hút mùi Latino LT-A05G

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm
 • Công suất: 750 m3/h
OFF
31%
Máy hút mùi Latino LT-L05

Máy hút mùi Latino LT-L05

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
31%
Máy hút mùi Latino LT-L06

Máy hút mùi Latino LT-L06

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
32%
Máy hút mùi Latino LT-C06/70/90

Máy hút mùi Latino LT-C06/70/90

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 900mm
 • Công suất: 1000 m3/h