Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà

Máy hút mùi

Sắp xếp sản phẩm theo: Giá tăng Giá giảm
OFF
37%
Máy Hút Mùi Cata TF-2003 SD - 600

Máy Hút Mùi Cata TF-2003 SD - 600

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 60 cm
 • Công suất: 1000m3/h
OFF
39%
Máy Hút Mùi Cata C GLASS 700

Máy Hút Mùi Cata C GLASS 700

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 630m3/h
OFF
17%
Máy Hút Mùi Cata GAMMA ISLAND

Máy Hút Mùi Cata GAMMA ISLAND

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
46%
Máy Hút Mùi Cata Kyros 90 cm

Máy Hút Mùi Cata Kyros 90 cm

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1000m3/h
OFF
32%
Máy Hút Mùi Cata SELENE 900

Máy Hút Mùi Cata SELENE 900

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
33%
Máy Hút Mùi Cata SELENE 700

Máy Hút Mùi Cata SELENE 700

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
33%
Máy Hút Mùi Cata SYGMA 90

Máy Hút Mùi Cata SYGMA 90

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1000m3/h
OFF
30%
Máy Hút Mùi Cata Sygma 70

Máy Hút Mùi Cata Sygma 70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1100 m3/h
OFF
35%
Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 900

Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 900

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
33%
Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 700

Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 700

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
44%
Máy Hút Mùi Cata MIDAS 70 BK

Máy Hút Mùi Cata MIDAS 70 BK

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 750m3/h
OFF
38%
Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 900

Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 900

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 90 cm
 • Công suất: 660m3/h