Cam kết Hàng chính hãng
Miễn phí vận chuyển
Bảo hành tại nhà
Khuyến mãi về nhà mới cuối năm
OFF
59%
GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI CANZY

GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI CANZY

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4400W
OFF
54%
GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI FASTER

GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI FASTER

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 3 năm
 • Phân loại: Bếp từ âm
 • Chất liệu: Kính Ceramic
OFF
51%
GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI EUROSUN

GÓI KHUYẾN MÃI NHÀ MỚI EUROSUN

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
40%
GÓI KHUYẾN MÃI VỀ NHÀ MỚI BOSCH

GÓI KHUYẾN MÃI VỀ NHÀ MỚI BOSCH

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Bảo hành: 2 năm
 • Công suất: 6000W
 • Phân loại: Bếp từ âm
OFF
64%
COMBO BẾP TỪ CANZY 06I

COMBO BẾP TỪ CANZY 06I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
51%
COMBO BẾP TỪ LORCA 1006C

COMBO BẾP TỪ LORCA 1006C

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x420 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
43%
COMBO BẾP TỪ CANZY 08I

COMBO BẾP TỪ CANZY 08I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
40%
COMBO BẾP TỪ EUROSUN T256 PLUS

COMBO BẾP TỪ EUROSUN T256 PLUS

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 735R * 430S*67C mm
 • Công suất: 4000W
OFF
50%
COMBO BẾP TỪ THÁI LAN CANZY CZ 900GB

COMBO BẾP TỪ THÁI LAN CANZY CZ 900GB

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Thailand
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730x430mm
 • Công suất: 4000W
OFF
43%
COMBO BẾP TỪ CATA IB 2 PLUS

COMBO BẾP TỪ CATA IB 2 PLUS

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 68 x 590 x 350 mm
 • Công suất: 3700W
OFF
39%
COMBO BẾP TỪ ARBER 668

COMBO BẾP TỪ ARBER 668

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 690x420mm
 • Công suất: 4000W
COMBO BẾP TỪ BLUEGER B926IPLUS

COMBO BẾP TỪ BLUEGER B926IPLUS

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 740 x 420mm
 • Công suất: 4000W
OFF
30%
COMBO BẾP TỪ BOSCH PID675DC1E

COMBO BẾP TỪ BOSCH PID675DC1E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 51 x 606 x 527 mm
 • Công suất: 7400W
OFF
34%
COMBO BẾP TỪ BLUEGER 966MA

COMBO BẾP TỪ BLUEGER 966MA

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730mmx420mm
 • Công suất: 4000W
OFF
31%
COMBO BẾP TỪ BOSCH 82560MS

COMBO BẾP TỪ BOSCH 82560MS

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Trung Quốc
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 780R x 450S x 59C mm
 • Công suất: 6400w
OFF
61%
Bếp từ Lorca 1007C

Bếp từ Lorca 1007C

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x410 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
61%
Bếp điện từ Canzy 08H

Bếp điện từ Canzy 08H

Canzy 08H
Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
61%
Bếp từ Canzy 08I

Bếp từ Canzy 08I

Canzy 08I
Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4600W
OFF
51%
Bếp từ Binova 107ID

Bếp từ Binova 107ID

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4600W
OFF
47%
Bếp điện từ Lorca 1006EC

Bếp điện từ Lorca 1006EC

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x410 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
52%
Bếp từ Grasso Gs 702IH (New)

Bếp từ Grasso Gs 702IH (New)

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
47%
Bếp từ Lorca 1006C

Bếp từ Lorca 1006C

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x420 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
24%
Bếp Từ Chefs EH-DIH888

Bếp Từ Chefs EH-DIH888

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 750 x 450 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
20%
Bếp Từ Chefs EH-DIH890

Bếp Từ Chefs EH-DIH890

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 750 x 450 x 60mm
 • Công suất: 4000W
OFF
22%
Bếp từ Chefs EH-DIH888P

Bếp từ Chefs EH-DIH888P

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 750 x 450 x 60mm
 • Công suất: 3700W
OFF
59%
Bếp từ Faster FS-782I

Bếp từ Faster FS-782I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x410 mm
 • Công suất: 3900W
OFF
60%
Bếp từ Faster FS-712I

Bếp từ Faster FS-712I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x410 mm
 • Công suất: 3900 W
OFF
46%
Bếp từ Canzy CZ 900GB Thailand

Bếp từ Canzy CZ 900GB Thailand

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Thailand
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
21%
Bếp Từ Bosch PIJ651BB1E

Bếp Từ Bosch PIJ651BB1E

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Tây Ban Nha
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 51 x 592 x 522 mm
 • Công suất: 5900W
Bếp từ đôi Binova BI -107 - ID

Bếp từ đôi Binova BI -107 - ID

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730 x 420 mm
 • Công suất: 4400W
OFF
44%
Bếp từ Đức Rommelsbacher EBC 3410/IN

Bếp từ Đức Rommelsbacher EBC 3410/IN

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 670 x 390 mm
 • Công suất: 3400W
OFF
48%
Bếp từ Đức Rommelsbacher CT 3410/IN

Bếp từ Đức Rommelsbacher CT 3410/IN

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 600 x 360 x 60 mm
 • Công suất: 3400W
OFF
43%
Bếp 2 từ Grasso GS 69 IH

Bếp 2 từ Grasso GS 69 IH

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730*430mm
 • Công suất: 4600W
OFF
40%
Bếp Từ Canzy CZ-66B Malaysia

Bếp Từ Canzy CZ-66B Malaysia

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 750x450mm
 • Công suất: 5200W
OFF
51%
Bếp từ Batani EG-02P3

Bếp từ Batani EG-02P3

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
31%
Bếp từ đôi Canzy CZ 06I (Combo)

Bếp từ đôi Canzy CZ 06I (Combo)

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730 x 430 mm
 • Công suất: 4000W
OFF
24%
Bếp từ Sevilla SV-189T

Bếp từ Sevilla SV-189T

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730 x 430(mm)
 • Công suất: 4000W
OFF
100%
Bếp từ Fandi FD-010I

Bếp từ Fandi FD-010I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 5 Năm
 • Kích thước: 690x420mm
 • Phân loại: Bếp từ âm
OFF
49%
Bếp điện từ Faster FS-782HI

Bếp điện từ Faster FS-782HI

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 710x410 mm
 • Công suất: 4300W
OFF
50%
Bếp điện từ Faster FS-628HI

Bếp điện từ Faster FS-628HI

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 730 x 420 mm
 • Công suất: 4300W
OFF
59%
Bếp từ Faster FS-628I

Bếp từ Faster FS-628I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 740 x 420mm
 • Công suất: 4000W
OFF
58%
Bếp Điện Từ Faster FS 216HI

Bếp Điện Từ Faster FS 216HI

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 740 x 420mm
 • Công suất: 2300W + 2000W
OFF
41%
MÁY HÚT MÙI ARBER AB700RA

MÁY HÚT MÙI ARBER AB700RA

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 CM
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
37%
Máy hút mùi Canzy CZ 700TC

Máy hút mùi Canzy CZ 700TC

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1200m3/h
OFF
38%
MÁY HÚT MÙI LATINO LT-8870

MÁY HÚT MÙI LATINO LT-8870

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
45%
Máy Hút Mùi Eurosun EH-70K10S

Máy Hút Mùi Eurosun EH-70K10S

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
56%
 Máy hút mùi Latino C03-70

Máy hút mùi Latino C03-70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
43%
Máy hút mùi Faster FS-3388C1/70

Máy hút mùi Faster FS-3388C1/70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
20%
MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70B

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC70B

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 679 x 470 x 95 (mm)
 • Công suất: 420m3/h
OFF
32%
Máy hút mùi Lorca TA 3002M 70

Máy hút mùi Lorca TA 3002M 70

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 700m3/h
OFF
49%
Máy Hút Mùi Canzy CZ-70D1

Máy Hút Mùi Canzy CZ-70D1

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm - 900 mm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
43%
Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Máy hút mùi Canzy CZ-70D2

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 3 năm
 • Kích thước: 700 mm - 900 mm
 • Công suất: 40W
OFF
21%
Máy Hút Mùi Eurosun EH-70K06

Máy Hút Mùi Eurosun EH-70K06

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
41%
Máy Hút Mùi Faster FS-70BL

Máy Hút Mùi Faster FS-70BL

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Liên doanh
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 70 cm
 • Công suất: 1000 m3/h
OFF
16%
Bộ nồi Chefs EH-CW4304

Bộ nồi Chefs EH-CW4304

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
30%
BỘ NỒI FASTER CLASSIC

BỘ NỒI FASTER CLASSIC

Đặc điểm
 • Xuất xứ: --
 • Bảo hành: 1 Tháng
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
49%
Bội nồi Elo profi cristal

Bội nồi Elo profi cristal

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 2 năm
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
49%
Bộ nồi Elo New Rubin

Bộ nồi Elo New Rubin

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
53%
Bộ nồi Elo Silicano Plus 5 món

Bộ nồi Elo Silicano Plus 5 món

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 3 Tháng
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Trạng thái: Không
OFF
25%
Bộ Nồi Elmich 2353670

Bộ Nồi Elmich 2353670

Đặc điểm
 • Xuất xứ: EU
 • Bảo hành: 2 năm
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
15%
Bộ nồi 5 món Chefs EH - CW5304

Bộ nồi 5 món Chefs EH - CW5304

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 1 năm
 • Phân loại: Nồi cho bếp từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
54%
Bộ nồi Arber 5 món AN-05I

Bộ nồi Arber 5 món AN-05I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Phân loại: bộ nồi bếp từ
 • Chất liệu: Inox 304
OFF
34%
Bộ nồi Five Star 5 món

Bộ nồi Five Star 5 món

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Chất liệu: Inox 403
 • Số bếp nấu: 5
OFF
42%
Bộ nồi Bauer 4 món

Bộ nồi Bauer 4 món

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đức
 • Bảo hành: 2 năm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Chất liệu: inox 304
OFF
45%
Bộ Nồi Faster Melody 5 Món

Bộ Nồi Faster Melody 5 Món

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Italy
 • Bảo hành: 2 năm
 • Phân loại: Bộ nồi từ
 • Trạng thái: Không
OFF
15%
Tay nâng Blum HF Aventos 20F22

Tay nâng Blum HF Aventos 20F22

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Áo
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: F22
 • Phân loại: Tay nâng cánh tủ bếp
OFF
26%
Gía bát tủ dưới FS-BP900SP/800SP/700SP/600SD

Gía bát tủ dưới FS-BP900SP/800SP/700SP/600SD

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 90 80 70 60cm
 • Phân loại: Giá để tủ dưới
OFF
35%
Giá đa năng để dao thớt, chai lọ FS MF 300SD

Giá đa năng để dao thớt, chai lọ FS MF 300SD

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 287x465x422 mm
 • Phân loại: Giá đa năng để dưới
OFF
42%
Giá bát tủ trên FS RS 900I/ RS 800I / RS 700 I

Giá bát tủ trên FS RS 900I/ RS 800I / RS 700 I

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 655x240x130mm
 • Phân loại: Giá để tủ trên
OFF
15%
Máy lọc nước Blueger B008US Made in USA

Máy lọc nước Blueger B008US Made in USA

Đặc điểm
 • Xuất xứ: USA
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 900x430x330
 • Phân loại: Máy lọc nước
OFF
15%
Máy lọc nước Blueger B008Smart Made in USA

Máy lọc nước Blueger B008Smart Made in USA

Đặc điểm
 • Xuất xứ: USA
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 900x430x330
 • Phân loại: Máy lọc nước
OFF
11%
Máy lọc nước Blueger R.O BR07 Gold

Máy lọc nước Blueger R.O BR07 Gold

Đặc điểm
 • Xuất xứ: USA
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 900x430x330
 • Phân loại: máy lọc nước
OFF
11%
Máy lọc nước Blueger R.O BR07 Blue

Máy lọc nước Blueger R.O BR07 Blue

Đặc điểm
 • Xuất xứ: USA
 • Bảo hành: 2 năm
 • Kích thước: 900x430x330
 • Phân loại: máy lọc nước
OFF
36%
Giá để dao thớt, chai lọ Faster FS-MF350SD

Giá để dao thớt, chai lọ Faster FS-MF350SD

Đặc điểm
 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Bảo hành: 1 năm
 • Kích thước: 35 cm
 • Phân loại: Giá để dao thớt chai lọ